Zoeken naar cultuur in Nederland
 
  Reis door cultuur in Nederland
 
  over cultuurwijs abonneer
 
home
terug
opnieuw zoeken
opnieuw zoeken

Nederland in de 17de eeuw

----------------------------------------------------------------------------------------
Rijksmuseum Amsterdam

----------------------------------------------------------------------------------------

1600

Slag bij Nieuwpoort onder leiding van prins Maurits

1602
Kasteel Batavia was de zetel van het hoofdbestuur van de VOC overzee

Oprichting Verenigde Oostindische Campagne (VOC)

1605 Molukse eilanden in Nederlandse handen
1606
De Nachtwacht is het bekendste schilderij van Rembrandt

Schilder Rembrandt van Rijn wordt geboren in Leiden. Hij sterft in 1669

1607
De vernietiging van de Spaanse vloot in de baai van Gibraltar was de eerste grote overwinning ter zee van de Nederlanders in de Tachtigjarige Oorlog.

Zeeslag bij Gibraltar onder leiding van Jacob van Heemskerck

1609-1621 Twaalfjarig Bestand tussen de Nederlanden en Spanje
1612 Beemster als eerste van de grote Noord-Hollandse meren droogemalen en ingepolderd
1618 Synode van Dordrecht
1619
Een hoog oplopend politiek conflict met prins Maurits kostte de 71-jarige landsadvocaat het leven.

Terechtstelling van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt

Verovering Jacatra op Java door Jan Pietersz Coen en stichting van Batavia
1620 Ingenieur Simon Stevin, geboren in 1548, overlijdt
1621
Hugo de Groot ontsnapte uit een boekenkist

Ontsnapping Hugo de Groot (1583-1645) uit slot Loevestein

1621
Jan Valckenburgh was twee maal directeur-generaal van de WIC-nederzetting in Ghana Oprichting West-Indische Compagnie (WIC)
1623 Cornelis Drebbel bouwt eerste onderzeeŽr met torpedo
1625-1647
Frederik Hendrik, zijn vrouw Amalia van Solms en hun drie jongste dochters

Prins Frederik Hendrik (1584-1647) is stadhouder

Stichting Nieuw-Amsterdam (het huidige New York)
1626

Het vrolijke huisgezin is een van de bekendste schilderijen van Jan Steen

De schilder Jan Steen wordt geboren in Leiden. Hij sterft in 1679

1628

Zilveren schenkkan, die zich onder de buit uit de Zilvervloot

Admiraal Piet Heyn verovert de Spaanse Zilvervloot

1630 Nederland verovert delen van BraziliŽ†
1632

Een van de mooiste schilderijen van Johannes Vermeer is De Keukenmeid

Johannes Vermeer wordt geboren in Delft. Hij sterft in 1675

Trekvaart tussen Haarlem en Amsterdam geopend

1637 Publicatie van de Statenbijbel
1638 Toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel van Vondel wordt voor het eerst gespeeld
1639 Zeeslag bij Duins
1641 Nederlandse handelspost in het Japanse Nagasaki
1642 Abel Tasman ontdekt Nieuw Zeeland.
1647 Willem II (1626-1650) wordt stadhouder
1648
De schilder Gerard ter Borch was erbij toen in de raadzaal van het stadhuis van Munster het verdrag werd getekend.

Vrede van Munster tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

1648-1655
Het stadhuis werd ontworpen door Jacob van Campen en werd al snel 'het achtste wereldwonder' genoemd.

Bouw van een nieuw stadhuis op de Dam in Amsterdam

1650-1672 Na overlijden Prins Willem II breekt het Eerste Stadhouderloze Tijdperk aan
1652-1654 Eerste Engelse Oorlog om de macht op zee
1653
De slag bij Terheide was de laatste van acht grote gevechten tussen de Nederlandse- en de Engelse vloot.

Zeeslag bij Terheide onder leiding van admiraal Tromp

1653
Vanwege zijn bijzondere staat van dienst werd door de Staten-Generaal een praalgraf voor Tromp besteld bij de bekende beeldhouwer Rombout Verhulst.

Admiraal Maarten Harpertsz Tromp sneuvelt

1653-1672 Johan de Witt raadpensionaris van Holland en leider van de Republiek
1656 Filosoof Spinoza (1632-1677) verbannen uit Amsterdam vanwege zijn denkbeelden
1656 Natuurkundige Christiaan Huygens (1629-1695) vindt het slingeruurwerk uit
1665-1667
Admiraal Michiel de Ruyter krijgt deze gouden beker als beloning voor de overwinning in de Tweede Engelse Oorlog

Tweede Engelse Oorlog om de macht op zee

1666 Admiraal Michiel de Ruyter verslaat de Engelse vloot in de Vierdaagse Zeeslag
1666
Frans Hals werd begraven in de Sint-Bavokerk van Haarlem

De schilder Frans Hals overlijdt in Haarlem

1667 Vrede met Engeland
1667 Nieuw Amsterdam, het huidige New-York, wordt geruild voor Suriname
1672
Allegorie op het Rampjaar 1672

Rampjaar: Verbond van Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen tegen de Republiek. Fransen vallen Nederland binnen

1672
De lijken van de gebroeders De Witt werden opgehangen bij de Vijverberg in Den Haag

Raadspensionarissen Johan en Cornelis de Witt terechtgesteld

1672 Prins Willem III (1650-1702) wordt stadhouder
1672-1674 Derde Engelse Oorlog
1674 Vrede van Westminster met Engeland, Keulen en Munster
1677
Maria II Stuart

Prins Willem III trouwt met zijn Engelse nicht Maria II Stuart

1678 Vrede van Nijmegen met Frankrijk
1685 Opheffing Edict van Nantes door Lodewijk XIV
1688
Prins Willem III geportretteerd als kind

Prins Willem III wordt gekroond tot koning van Engeland

1697 Vrede van Rijswijk
1697
Peter I was van 1682 tot 1725 tsaar (keizer) van Rusland.

Peter I de Grote, tsaar van Rusland,†komt incognito op werkbezoek in Nederland

†---------------------------------------------------------------------------------------††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Zie ook:
^ Nederlandse Geschiedenis


Hoofdartikel:
•† Tijdbalk Nederlandse Geschiedenis
Instelling:
Rijksmuseum Amsterdam
Publicatiedatum:
22 december 2004